PHP断点续传的实现


$fname = './MMLDZG.mp3';  
$fp = fopen($fname,'rb');  
$fsize = filesize($fname);  
if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']) && ($_SERVER['HTTP_RANGE'] != "") && preg_match("/^bytes=([0-9]+)-$/i", $_SERVER['HTTP_RANGE'], $match) && ($match[1] < $fsize)) {
    $start = $match[1];
} else {
    $start = 0;
}
@header("Cache-control: public"); @header("Pragma: public");
if ($star--> 0) {  
    fseek($fp, $start);  
    Header("HTTP/1.1 206 Partial Content");  
    Header("Content-Length: " . ($fsize - $start));  
    Header("Content-Ranges: bytes" . $start . "-" . ($fsize - 1) . "/" . $fsize);  
} else {  
    header("Content-Length: $fsize");  
    Header("Accept-Ranges: bytes");  
}  
@header("Content-Type: application/octet-stream");  
@header("Content-Disposition: attachment;filename=mmdld.mp3");  
fpassthru($fp);  
 

fpassthru() 函数输出文件指针处的所有剩余数据。

该函数将给定的文件指针从当前的位置读取到 EOF,并把结果写到输出缓冲区。

本文永久地址:https://sjolzy.cn/PHP-implementation-of-HTTP.html

--EOF--

随机文章

添加新评论